:: دوره 2، شماره 3 - ( 8-1394 ) ::
جلد 2 شماره 3 صفحات 42-47 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی ارتباط بین اضطراب قبل از عمل جراحی و اعتقادات مذهبی
زهرا براتی، مجید محمدیان* ، غلامحسین جعفری، محرم کرمی جوشن، سیامک محبی
دانشگاه علوم پزشکی قم، قم، ایران ، m.mohammadiyan45@gmail.com
چکیده:   (1116 مشاهده)
سابقه و هدف: بیماران منتظر عمل جراحی اغلب دچار ترس و اضطراب می‌شوند که این موارد باعث افزایش درد و بی‌ثباتی علایم حیاتی می‌گردد. در این بین اعتقادات مذهبی یک جایگزین مناسب برای کاهش اضطراب می‌باشد. هدف این مطالعه، تعیین ارتباط بین اضطراب قبل از عمل جراحی و اعتقادات مذهبی در بیماران بستری در بیمارستان‌های منتخب شهر قم است.
مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع مطالعه مقطعی است که ۳۲۲ بیمار از بیماران منتظر عمل جراحی در سه مرکز آموزشی درمانی شهر قم به روش نمونه گیری در دسترس شرکت کردند. ابزار گردآوری داده‌ها، دو پرسشنامه استاندارد اضطراب همیلتون (۱۴ سوال) و پرسشنامه محقق ساخته روا و پایای اعتقادات مذهبی (۱۴ سوال) بود که توسط پرسشگران دوره دیده تکمیل شد. داده‌ها در نهایت توسط شاخص‌های توصیفی و نیز آزمون‌های T مستقل، ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی‌داری کمتر از ۰/۰۵ تحلیل شد.
یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار اضطراب بیماران ۶/۴۲±۱۰/۱۳ نمره بود. به طوری که ۱/۹% (۷ نفر) بدون اضطراب، ۸۶% (۳۱۴ نفر) دارای اضطراب کم و ۱۲/۱% (۴۴ نفر) دارای اضطراب متوسط بودند. همچنین مشخص شد میانگین و انحراف معیار نمره اعتقاد مذهبی ۴/۱۸±۳۴/۳۰ نمره بود به طوری که ۲
/۵% (۹ نفر) دارای اعتقاد مذهبی کم، ۲۷/۱% (۹۹ نفر) دارای اعتقاد مذهبی متوسط و ۷۰/۴% (۲۵۷ نفر) دارای اعتقاد مذهبی خوب بودند. آزمون ضریب همبستگی پیرسون، همبستگی معکوس و معنی‌داری را بین اضطراب قبل از عمل جراحی با اعتقادات مذهبی نشان داد (۰/۰۰۲=P و ۰/۱۵۸-=P).
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه حاکی از ارتباط اضطراب قبل از عمل جراحی با اعتقادات مذهبی بود و با افزایش نمره اعتقادات مذهبی، اضطراب کاهش می‌یافت.

واژه‌های کلیدی: اضطراب، اعتقادات مذهبی، عمل جراحی
متن کامل [PDF 485 kb]   (307 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى


XML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 3 - ( 8-1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها