:: دوره 2، شماره 3 - ( 8-1394 ) ::
جلد 2 شماره 3 صفحات 0-0 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه هوش معنوی و جهت‌گیری مذهبی با شادکامی دانشجویان دانشگاه خوارزمی
عسکر آتش افروز، کامیار عظیمی، مرضیه امینی
چکیده:   (1393 مشاهده)
چکیده
سابقه و هدف: بسیاری از افراد  شادکامی و نشاط را به معنای رقص و پای‌کوبی می‌دانند، اما شادکامی حقیقی را باید در روح و روان جست و این شادی می‌تواند از طریق اعتقادات و جهت‌گیری‌های مذهبی حاصل گردد. بر این اساس پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و جهت‌گیری مذهبی با شادکامی دانشجویان انجام شد.
مواد و روش‌ها: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه خوارزمی بود که از میان آن‌ها 288 نفر با روش نمونه‌گیری طبقه ای، متناسب با حجم و با استفاده از فرمول کوکران به پرسشنامه‌های هوش معنوی کینگ، جهت‌گیری مذهبی آلپورت و مقیاس شادکامی آکسفورد پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از نرم­افزار 22SPSS –  و با کمک آمار توصیفی، آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه  و آزمون t مستقل مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد هوش معنوی (03/0 p=  و24/0 r=) و مؤلفه جهت‌گیری مذهبی درونی (006/0 p= و031/0 r= ) با متغیر شادکامی رابطه مثبت معناداری دارند. اما بین مؤلفه جهت‌گیری مذهبی بیرونی با شادکامی رابطه معناداری دیده نشد (30/0 p= و11/0 r= ). همچنین، هوش معنوی ، جهت‌گیری مذهبی درونی و بیرونی به ترتیب 699/0،  096/0 و 062/0 از واریانس شادکامی را پیش‌بینی کردند. علاوه بر این، بین دانشجویان دختر و پسر در جهت گیری مذهبی، هوش معنوی و شادکامی تفاوت معناداری وجود ندارد.
نتیجه گیری: نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که هوش معنوی، بیشترین سهم را در تبیین تاب آوری دانشجویان دارد. در نهایت، می توان گفت افراد داری جهت گیری مذهبی درونی، که تنها برای منافع شخصی تظاهر به دین داری نمی کنند و افراد دارای هوش معنوی بالا، از شادکامی بالاتری برخوردارند.
 
واژه‌های کلیدی: هوش معنوی، جهت‌گیری مذهبی، شادکامی
متن کامل [PDF 491 kb]   (557 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي


XML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 3 - ( 8-1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها