:: دوره 2، شماره 3 - ( 8-1394 ) ::
جلد 2 شماره 3 صفحات 7-14 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی رابطه هوش معنوی و جهت‌گیری مذهبی با شادکامی دانشجویان دانشگاه خوارزمی
عسکر آتش افروز، کامیار عظیمی ، مرضیه امینی
گروه روانشناسی تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
چکیده:   (1908 مشاهده)
سابقه و هدف: بسیاری از افراد شادکامی و نشاط را به معنای رقص و پایکوبی می‌دانند، اما شادکامی حقیقی را باید در روح و روان جست و این شادی می‌تواند از طریق اعتقادات و جهت‌گیری‌های مذهبی حاصل گردد. بر این اساس پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه هوش معنوی و جهت‌گیری مذهبی با شادکامی دانشجویان انجام شد.
مواد و روش ها: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه خوارزمی بود که از میان آنها ۲۸۸ نفر با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای، متناسب با حجم و با استفاده از فرمول کوکران به پرسشنامه‌های هوش معنویKing ، جهت‌گیری مذهبی آلپورت و مقیاس شادکامی آکسفورد پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از نرم‌­افزار ۲۲SPSS  و با کمک آمار توصیفی، آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و آزمون t مستقل مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد هوش معنوی (۰/۰۳p= و ۰/۲۴r=) و مؤلفه جهت‌گیری مذهبی درونی (۰/۰۰۶p= و ۰/۰۳۱r=) با متغیر شادکامی رابطه مثبت معناداری دارند. اما بین مؤلفه جهت‌گیری مذهبی بیرونی با شادکامی رابطه معناداری دیده نشد (۰/۳۰p= و ۰/۱۱r=). همچنین، هوش معنوی، جهت‌گیری مذهبی درونی و بیرونی به ترتیب ۰/۶۹۹، ۰/۰۹۶ و ۰/۰۶۲ از واریانس شادکامی را پیش‌بینی کردند. علاوه بر این، بین دانشجویان دختر و پسر در جهت‌گیری مذهبی، هوش معنوی و شادکامی تفاوت معناداری وجود ندارد.
نتیجه گیری: نتایج تحلیل رگرسیون حاکی از آن بود که هوش معنوی، بیشترین سهم را در تبیین تاب آوری دانشجویان دارد. در نهایت، می‌توان گفت افراد داری جهت گیری مذهبی درونی، که تنها برای منافع شخصی تظاهر به دین داری نمی کنند و افراد دارای هوش معنوی بالا، از شادکامی بالاتری برخوردارند.
واژه‌های کلیدی: هوش معنوی، جهت‌گیری مذهبی، شادکامی
متن کامل [PDF 491 kb]   (649 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي


XML   English Abstract   Printدوره 2، شماره 3 - ( 8-1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها