نشریه اسلام و سلامت- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها
مازندران- بابل- خ گنج افروز- دانشگاه علوم پزشکی- کتابخانه مرکزی- دفتر  فصلنامه اسلام و سلامت
 نمابر:32196213 011
تلفن: 32194152 011
ایمیل: ihj.info@mubabol.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه نشریه اسلام و سلامت:
http://iahj.ir/find.php?item=1.57.17.fa
برگشت به اصل مطلب