نشریه اسلام و سلامت- شیوه استناد دهی
شیوه استناد دهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
روش استناد
روش استناد در نشریات دانشگاه به سبک ونکور می باشد، لذا توصیه می شود از نرم افزار مدیریت ماخذ نویسی مانند اندنوت برای استناد دهی استفاده کنید. در غیر اینصورت می توانید با استفاده از راهنمای سبک ونکوور که فایل آن در این قسمت گنجانده شده است استفاده کنید.
کلیه رفرنس های مقاله باید از طریق یکی از پایگاه های اطلاعاتی معتبر داخلی و خارجی قابل دسترس باشند
نشانی مطلب در وبگاه نشریه اسلام و سلامت:
http://iahj.ir/find-1.115.20.fa.html
برگشت به اصل مطلب