نشریه اسلام و سلامت- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
  فصلنامه اسلام و سلامت با هدف گردآوری و درج مقالات پزشکی مرتبط با دین و بخصوص اسلام در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موافقت اصولی دریافت نمود. همچنین این نشریه در نظر دارد تا با تشویق محققین جهت توجه به موضوعات دینی در رشته پزشکی و سلامت توجه و استفاده بیشتری در این مقوله صورت پذیرد. 
شماره استاندارد بین المللی چاپی : ۲۱۷۷-۲۳۸۳

شماره استاندارد بین المللی الکترونیکی: X۲۳۸۳-۱۹۱

صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشکی بابل
 انجمن های همکار: 
 شماره مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۱۹۷۶۱/۹۲
مـدیـــر مســــؤول : دکتر علیرضا سفیدچیان
ســـردبیــــــــر : دکتر محمدهادی یدالله پور
 مدیر داخلی: سمیه اسبکیان
مشاور آماری: همت اله قلی نیا آهنگر
  ویراستــار فـارســی: سمیه اسبکیان
 ویراستــار انگلیسـی و مترجم : ریحانه براری
با همکاری : جابر صیادی
صفحه‌آرایی و تنظیم :  سمیه اسبکیان
E-mail:   ihj.infomubabol.ac.ir
چاپ و انتشار مطالب مجلـه پـس از کـسب اجـازه از سردبیر با ذکر ماخذ مجاز می‌باشد 
هرگونه استفاده از مطالب نشریه بدون ذکرمنابع ممنوع است.
ایندکس در :
نشانی مطلب در وبگاه نشریه اسلام و سلامت:
http://iahj.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب